FAQ - otázky a odpovědi

Proč vznikla služba KurýrPoint.cz?
Služba vznikla na základě dlouhodobých zkušeností s přepravou zásilek po celém světě. Naším cílem je zvýšit kvalitu zásilkových služeb v České republice. Nabízíme časovou i finanční úlevu, protože Vám ušetříme čekání ve frontách.

 

Kam mohu zaslat balík nebo dopis? Mohu posílat kamkoliv?
Doručujeme do 230 zemí světa. Namátkou: Mexiko, USA, Kanada, JAR, Arabské Emiráty, všechny státy Evropy, Asie a většina států Afriky. Samozřejmě přepravujeme i po České republice.

 

Kolik stojí poštovné?
Cenu zásilky snadno zjistíte v Ceníku a ještě snadněji spočítáte Kalkulátorem poštovného.

 

Jak objednám přepravu?
Prostřednictvím online formuláře na stránkách kuryrpoint.cz, e-mailem nebo telefonicky.

 

Komu a kde předám balík nebo dopis?
Vyberte si! Lze provést osobní podání na jedné z našich poboček nebo můžete využít služby svozu zásilky.

 

Co když toho chci poslat víc?
Můžete – a nemusíte vyplňovat objednávky ke každému balíku či listovní zásilce zvlášť.

 

Smím u Vás koupit obaly na balík nebo speciální obálky?
Zákazníkům nabízíme pestrý výběr obalových materiálů za příznivé ceny.

 

Jak rychle doručíte balík nebo dopis?
V rámci ČR obvykle následující pracovní den. Rychlost přepravy do zaraničí závisí na typu objednané služby. Pro upřesnění bez váhání kontaktujte naši zákaznickou linku.

 

Jak zaplatím přepravu?
V hotovosti na každé z našich poboček, prostřednictvím bankovních převodů, platební kartou, nebo přes GoPay.cz. Naše číslo účtu pro platbu převodem je vedeno v Raiffeisenbank 4183266001/5500.

 

Co když příjemce obdrží poškozenou zásilku?
Při reklamaci týkající se zjištěných ztrát nebo poškození musí být dne doručení za přítomnosti kurýra sepsán Protokol o poškození (škodě). Reklamace spojené se zpožděním je nutné oznámit do 7 dní od obdržení zásilky. Viz Obchodní podmínky.

 

Co nemůžu poslat?
Zasílatel má výhradní právo odmítnout přepravu zásilky, pokud:
a) zásilka obsahuje nebezpečné předměty, nebo předměty které mohou způsobit škody osobám či majetku. Jedná se zejména o: výbušniny, hořlaviny, radioaktivní látky, žíraviny, nebo zapáchající látky, zbraně a munici, a další nebezpečné látky.
b) zásilka obsahuje drogy, nebo léky a psychotropní látky s vyjímkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické učely
c) zásilka obsahuje lidské nebo zvířecí ostatky
d) zásilka obsahuje živé rostliny a zvířata
e) zásilka vzhledem ke svému charakteru zněmožňuje realizaci služeb při užití vlastních prostředků a přepravních zařízení
f) zásilka má na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon
g) zásilka obsahuje umělecká díla, starožitnosti, drahokamy a ušlechtilé kovy v jakémkoliv tvaru nebo formě, valuty, cenné papíry, certifikáty a jakékoliv jiné cennosti
h) zásilka je zabalena tak, že by mohla ušpinit nebo jinak poškodit ostatní zásilky
i) zásilka podle právních předpisů nemůže být přepravována
j) zásilka obsahuje předměty a látky lehce poškoditelné, i když je zásilka opatřena označením, že se jedná o takovéto zboží
k) zásilka obsahuje předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích apod.
l) zásilka obsahuje předměty, jejichž přeprava je vzhledem k ustanovení poštovního zákona zakázána
m) zásilka obsahuje předměty, na něž se vztahuje zákon o poskytování některých služeb výhradně veřejným operátorem