Zakázané zboží pro vývoz do zahraničí

Nepřepravujeme následující artikly:

  • alkoholické nápoje
  • potraviny
  • zvířecí kůže (jiných než zdomácnělých zvířat)
  • zboží výjimečné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato, stříbro a platinu)
  • nebezpečné zboží/materiály
  • střelné zbraně
  • kožešiny
  • slonovinu a výrobky z ní
  • živá zvířata
  • peníze a obchodovatelné cenné papíry
  • zboží podléhající zkáze
  • osobní movitý majetek
  • rostliny a semena
  • pornografické materiály
  • známky neobvyklé hodnoty
  • tabák a tabákové výrobky
  • nedoprovázená zavazadla

Jelikož komodity zakázané k vývozu/dovozu/přepravě se v jednotlivých zemích mohou lišit a odesílatel je povinen splnit vládní předpisy či zákony země původu i určení, doporučujeme věnovat pozornost UPS Seznamu zboží zakázaného pro dovoz do konkrétní země.


Společnost UPS má výhradní právo odmítnout či pozastavit přepravu balíku:

  • bez úplných kontaktních informací odesílatele a/nebo příjemce
  • s obsahem zboží zakázaného k přepravě
  • bez odpovídajícího popisu, klasifikace či obalu
  • s označením nevhodným pro přepravu
  • bez potřebné dokumentace

Společnost UPS nepřepraví:

  • zboží, jehož přepravu zakazuje předpis nebo zákon kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemi původu nebo určení
  • zboží porušující platné vývozní, dovozní či jiné zákony
  • zboží ohrožující bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti nebo dopravní prostředky
  • zboží hrozící znečistit nebo jinak poškodit ostatní zboží či zařízení
  • zboží ekonomicky či provozně nevhodné k přepravě