Zakázané zboží pro vývoz do zahraničí

Nepřepravujeme následující artikly:

 • alkoholické nápoje
 • potraviny
 • zvířecí kůže (jiných než zdomácnělých zvířat)
 • zboží výjimečné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato, stříbro a platinu)
 • nebezpečné zboží/materiály
 • střelné zbraně
 • kožešiny
 • slonovinu a výrobky z ní
 • živá zvířata
 • peníze a obchodovatelné cenné papíry
 • zboží podléhající zkáze
 • osobní movitý majetek
 • rostliny a semena
 • pornografické materiály
 • známky neobvyklé hodnoty
 • tabák a tabákové výrobky
 • nedoprovázená zavazadla

Jelikož komodity zakázané k vývozu/dovozu/přepravě se v jednotlivých zemích mohou lišit a odesílatel je povinen splnit vládní předpisy či zákony země původu i určení, doporučujeme věnovat pozornost UPS Seznamu zboží zakázaného pro dovoz do konkrétní země.


Společnost UPS má výhradní právo odmítnout či pozastavit přepravu balíku:

 • bez úplných kontaktních informací odesílatele a/nebo příjemce
 • s obsahem zboží zakázaného k přepravě
 • bez odpovídajícího popisu, klasifikace či obalu
 • s označením nevhodným pro přepravu
 • bez potřebné dokumentace

Společnost UPS nepřepraví:

 • zboží, jehož přepravu zakazuje předpis nebo zákon kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemi původu nebo určení
 • zboží porušující platné vývozní, dovozní či jiné zákony
 • zboží ohrožující bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti nebo dopravní prostředky
 • zboží hrozící znečistit nebo jinak poškodit ostatní zboží či zařízení
 • zboží ekonomicky či provozně nevhodné k přepravě